Archives

Posted by on

Meest voordelige woning? Duurzame woning zonder gas!

Nieuwbouwwoningen duurzaam ontwikkelen zonder gasaansluiting, levert uiteindelijk de bewoner meer energie- en kostenbesparing op dan woningen met een gasaansluiting.

Zo is uit onderzoek van het DWA gebleken. Er werd onder andere naar verschillen in maandlasten tussen woningen die zijn aangesloten op het gasnet en volledig elektrische woningen zonder gasaansluiting. De maandlasten als hypotheeklasten en onderhoud- en energiekosten, zijn berekend over een periode van vijftien jaar.

 

Bron: Duurzaambedrijfsleven.nl

Posted by on

Kwart gemeenten heeft WOZ-inzage op orde

Slechts een kwart van Nederlandse gemeenten voldoet aan de wettelijke plicht om de WOZ-waarden van huizen openbaar te maken in het WOZ Waardeloket. In het WOZ Waardeloket moet iedereen met een muisklik de waarde van iedere woning in Nederland kunnen achterhalen. Deze WOZ-waarde is de waarde die een gemeente toekent aan het huis voor berekening van de onroerende-zaakbelasting. AL meer dan 80.000 bezoekers hebben wozwaardeloket.nl bezocht. Een onbekend deel kon de waarden die zij zochten niet op de site vinden.

Slechts 103 van de 390 gemeenten openbaren hun gegevens via het WOZ Waardeloket, dit is grotendeels te wijten aan technische problemen. De Vereniging Eigen Huis noemt de nalatigheid van gemeenten ‘onacceptabel’. De WOZ Waarde wordt doorgaans bepaald via een computermodel, soms ondersteund door een bezoek van een taxateur.

Voor huiseigenaren geldt: hoe lager de WOZ-waarde, des te lager de belasting. Vergelijken met huizen in de buurt kan daarom interessant zijn. Als aan een vergelijkbaar huis een lagere waarde is toegekend, kan dat aanleiding zijn om bezwaar te maken tegen de taxatie. Ook kan het loket van pas komen bij de huizenjacht. Een goed berekende WOZ-waarde geeft indicatie van prijzen van huizen in de buurt.

Bron:  Volkskrant

Posted by on

Jongeren profiteren weinig van herstel woningmarkt

Sleuteloverdracht

Veel jongeren willen wel een huis kopen, maar vallen door strengere financieringsregels buiten de boot. Sinds 2013 kopen fors meer mensen een woning, behalve jongeren tot 25 jaar. Vorig jaar kochten zij 20.000 woningen, evenveel als 2014 en slechts 3000 meer dan ‘rampjaar’ 2013. In dezelfde tijdsperiode verdubbelde het aantal woningen gekocht door 55/plussers. Redenen dat jongeren minder woningen kopen zijn de hogere eisen aan eigen inbreng, verscherpte inkomenseisen en het feit dat jongeren minder vaak een vaste baan hebben.

Bron: De Telegraaf

Posted by on

Raad van State uit kritiek op beleid ouderen te ontzien bij huurverhoging

De Raad van State heeft kritiek op het voorstel van de regering om gepensioneerden te ontzien bij de inkomensafhankelijke huurverhoging. Ouderen met te hoge inkomens houden hierdoor te lang een sociale huurwoning bezet.

Dat blijkt uit een advies van de Raad van State over de nieuwe Wet doorstroming woningmarkt van minister Stef Blok (Wonen). Blok wil met dit voorstel sociale huurwoningen vrij maken voor mensen met de laagste inkomens. Ongeveer een kwart van de woningen wordt nu bewoond door huishoudens met een bovenmodaal inkomen en slechts 50 tot 70 procent van hen betaalt de wettelijk toegestane maximale huur. De nieuwe wet zorgt er voor dat de huur door middel van een driejaarlijkse inkomenstoets ieder jaar met maximaal vier procent plus inflatie kan worden verhoogd voor huishoudens met een inkomen boven de toewijzingsgrens.

Het Financieele Dagblad

Posted by on

Belastingvoordeel 20 euro minder dan 2012

Het belasting voordeel van huishoudens met een eigen woning is in 2014 met 20 euro gedaald ten opzichte van 2012. Gemiddeld hadden zij een voordeel van 280 euro per maand. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

De verlaging van het voordeel komt onder meer doordat woningeigenaren hebben afgelost op hun hypotheek en de hypotheekrentes laag zijn. Vorig jaar bestond 31,8 miljard euro uit de aftrek van de hypotheekrente, inclusief overige financieringskosten voor de eigen woning.

In totaal was het belastingvoordeel van de fiscale aftrek in 2014 14,2 miljard euro voor ruim 4,2 miljoen huishoudens. Een stijging van 2,6 procent ten opzichte van 2005. Van het totale belastingvoordeel kwam 49 procent terecht bij de twee hoogste inkomensgroepen.

De hoogste inkomens betaalden vorig jaar gemiddeld vier euro per maand extra belasting, omdat de hypotheekrenteaftrek voor hen werd beperkt. In totaal droegen deze huishoudens 38 miljoen euro extra af aan de fiscus.

Bron: nu.nl

Posted by on

Aantrekken woningmarkt stuwt vraag naar hypotheken

Hypotheek

Voor het eerst sinds ruim twee jaar hebben huishoudens meer hypotheken opgenomen dan afgelost. De hypotheekschuld nam hierdoor in het tweede kwartaal van 2015 met ruim een half miljard euro toe. De stijging houdt onder meer verband met de aantrekkende woningmarkt. In het eerste half jaar van 2015 werden meer woningen verkocht dan in 2014. Daarnaast is vorig jaar waarschijnlijk relatief veel afgelost omdat de schenkingsvrijstelling tijdelijk tot 100.000 euro was verruimd.

Bron: Telegraaf

Posted by on

25% huiseigenaren geen moeite met zwartwerkers

Post Belastingdienst

Een kwart van de Nederlandse huiseigenaren heeft geen moeite met klussers zwart betalen. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Iets minder dan de helft van de ondervraagden heeft geen goed gevoel bij zwart betaalde klussen, maar doet er wel aan mee. Belangrijkste argument om zwart te betalen is volgens een derde van de respondenten het financiële voordeel. Dat het btw-tarief is teruggedraaid van 6% naar 21% helpt volgens driekwart van de respondenten zwart werk alleen maar in de hand. Zwartwerken lijkt toch steeds meer geaccepteerd onder huiseigenaren. Een kwart heeft hier totaal geen moeite meer. Iets meer dan 45% van de 60-plussers vindt het begrijpelijk als de opdrachtgever een laag inkomen heeft. Slechts eenvijfde keurt zwart betaalde klussen per definitie af.

Bron: Eigenhuis.nl

Posted by on

AirBnB voert toeristenbelasting in op huizen Parijs

Parijs

AirBnB is akkoord gegaan met eisen van de Parijse autoriteit om toeristenbelasting te verrekenen op appartementen die te huur worden aangeboden. Vanaf 1 oktober 2015 gaat de site 0,83 euro per persoon per dag aan belasting invoeren. De Parijse gemeenteraad wil dat AirBnB meer als hotel gaat functioneren. Hotels zien hun omzet dalen door toenemende concurrentie en betalen al belasting. Parijse verhuurders moeten al inkomstenbelasting betalen.

Bron: NU.nl

Posted by on

Zorg voor vluchteling van de belasting aftrekbaar in Duitsland

Als men in Duitsland een vluchteling in huis neemt over onderhoud, zijn de kosten voor het levensonderhoud aftrekbaar van de belasting. Het kan als buitengewone last worden opgevoerd en is dan aftrekbaar. De vluchteling mag geen familie zijn en de persoon die de vluchteling opneemt moet zich schriftelijk verplichten in het levensonderhoud te voorzien. Volgens belastingdeskundige Timo Bell hoeft de vluchteling niet in huis te worden opgenomen om aftrekbaar te zijn. Als de vluchteling ergens wordt onderhouden moet duidelijk met bonnetjes en rekeningen worden aangetoond dat in het levensonderhoud is voorzien. Dit jaar bedraagt de aftrekpost voor vluchtelingenzorg maximaal €8472,-

Bron: De Telegraaf

, , , , Posted by on

Verhuurders vragen onterecht inkomensgegevens op

Verhuurders van woningen in de vrije sector vragen soms nog onterecht gegevens op over het inkomen van de huurders. De Belastingdienst zegt hier weinig aan te kunnen doen.

Van huurders van sociale huurwoningen mag sinds vorig jaar wel informatie over het inkomen worden opgevraagd, maar in praktijk blijken sommige verhuurders dit ook te doen bij woningen die boven de liberalisatiegrens worden verhuurd. Huurders worden hiervan per brief van de Belastingdienst op de hoogte gesteld. Omdat de brieven dit jaar nog maar recentelijk zijn verstuurd, zijn er nog maar enkele nieuwe klachtend bekend. Vorig jaar ging het in 9100 gevallen mis.

Bron: hetparool.nl