Posted by on

Blok voert strengere hypotheeknorm door

Minister Blok (wonen) gaat de strengere hypotheeknorm toch doorvoeren. Het CDA had de minister verzocht om af te wijken van het hypotheeknormen-advies dat budgetbureau Nibud had gegeven, maar Blok legt dit verzoek naast zich neer.

De Hypotheekshop heeft afgelopen november met de nieuwe rekenmethode van het Nibud berekend dat huishoudens met een modaal inkomen zo’n acht procent minder mogen lenen. De strengere normen zijn ingevoerd om mensen voor financiële problemen door te hoge lasten te behoeden.

Het CDA drong aan op uitstel van de regeling, die op 1 januari 2015 ingaat. De strengere normen zou het herstel van de woningmarkt

belemmeren.

Bron: Het Financieele Dagblad