Huis verhuren belasting, welke fiscale gevolgen heeft verhuur van uw woning

Wilt u uw huis verhuren en benieuwd hoe u het regelt met de belasting? Uw huis verhuren (gedeeltelijk of geheel) kan voordelen met zich meebrengen, zoals het opvangen van kosten. Op verhurenbelasting.nl vindt u alle informatie die u nodig heeft om te bepalen of uw huis verhuren belasting voordelen heeft. Meer informatie over het verhuren van een te koop staande woning? Klik hier.

Zoals hierboven gezegd zijn er twee opties voor het verhuren van uw huis: een gedeelte verhuren of het gehele huis verhuren

Gedeeltelijke verhuur

Onder gedeeltelijke verhuur valt een deel van uw huis (bijvoorbeeld een kamer of een verdieping). Voor veel mensen is dit een goede optie om extra inkomsten te genereren of om gezelschap te hebben. Het grote voordeel van gedeeltelijke verhuur is dat u recht kunt hebben op kamerverhuurvrijstelling. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

–          De ontvangen huur is niet hoger dan €4.748 (bedrag 2014) of €4.536 (bedrag 2013). De huur moet inclusief vergoedingen zijn voor bijvoorbeeld gebruik meubilair, energie enzovoort.

–          Het gedeelte dat u verhuurt is onderdeel van uw woning en is dus geen zelfstandige woning

–          U bent samen met de huurder ingeschreven bij de gemeente op het adres van uw woning

–          De verhuur was niet van korte duur (bijvoorbeeld verhuur aan vakantiegasten)

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan mag u de volgende inkomsten en aftrekbare kosten van uw woning aangeven bij de belasting:

–          Inkomsten: het eigenwoningforfait van de hele woning. U hoeft huurinkomsten niet aan te geven

–          Aftrekbare kosten: de rente over de eigenwoningschuld van de gehele woning

Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, valt het verhuurde gedeelte van uw woning in box 3. U geeft de waarde van het verhuurde gedeelte en een even groot deel van de eigenwoningschuld aan in box 3. U mag de rente over het verhuurde gedeelte niet aftrekken van de belasting.

Gehele huis verhuren

Bij het verhuren van uw gehele huis geldt dit huis als ‘overig onroerend goed’, deze woning is dus niet uw hoofdverblijf. Als u uw woning aangeeft als ‘overige onroerende zaak’ dient u de WOZ-waarde van uw huis (met peildatum 1 januari voor het jaar van aangifte) aan te geven bij de belasting. Deze WOZ-waarde staat op de WOZ-beschikking die u hebt gekregen van de gemeente aan het begin van het jaar van aangifte.

Als de huurder huurbescherming geniet, dient u een percentage van de WOZ-waarde af te trekken. Dit percentage wordt bepaald door de jaarhuur.

Staat het huis in het buitenland? Dan dient u de waarde in het economisch verkeer aan te geven in onbewoonde en onverhuurde staat op 1 januari van het jaar van aangifte.

Meer informatie over huis verhuren belasting? Neem contact op met een van onze medewerkers.

Wilt u meer informatie klik hier om ons een vraag te stellen. Om direct en vrijblijvend uw woning te huur aan te bieden klik hier.