Posted by on

Huishoudens met lagere inkomens steeds vaker schulden

Door de stijgende huren, daling van goedkope huurwoningen en de toeslagen komen steeds meer mensen in de schulden.

Het gaat om de huishoudens in de lagere en lagere middeninkomens. Dat blijkt uit cijfers van Platform 31. Ongeveer 600.000 huishoudens leven onder het sociale minimum dat is vastgesteld door het Nibud. Sociale huurwoningen worden steeds minder betaalbaar voor deze groep. Platform31 stelt voor om alleen huishoudens met de laagste inkomens recht te laten hebben op goedkopere woningen.

Bron: Vastgoedmarkt.nl