Posted by on

Kwart gemeenten heeft WOZ-inzage op orde

Slechts een kwart van Nederlandse gemeenten voldoet aan de wettelijke plicht om de WOZ-waarden van huizen openbaar te maken in het WOZ Waardeloket. In het WOZ Waardeloket moet iedereen met een muisklik de waarde van iedere woning in Nederland kunnen achterhalen. Deze WOZ-waarde is de waarde die een gemeente toekent aan het huis voor berekening van de onroerende-zaakbelasting. AL meer dan 80.000 bezoekers hebben wozwaardeloket.nl bezocht. Een onbekend deel kon de waarden die zij zochten niet op de site vinden.

Slechts 103 van de 390 gemeenten openbaren hun gegevens via het WOZ Waardeloket, dit is grotendeels te wijten aan technische problemen. De Vereniging Eigen Huis noemt de nalatigheid van gemeenten ‘onacceptabel’. De WOZ Waarde wordt doorgaans bepaald via een computermodel, soms ondersteund door een bezoek van een taxateur.

Voor huiseigenaren geldt: hoe lager de WOZ-waarde, des te lager de belasting. Vergelijken met huizen in de buurt kan daarom interessant zijn. Als aan een vergelijkbaar huis een lagere waarde is toegekend, kan dat aanleiding zijn om bezwaar te maken tegen de taxatie. Ook kan het loket van pas komen bij de huizenjacht. Een goed berekende WOZ-waarde geeft indicatie van prijzen van huizen in de buurt.

Bron:  Volkskrant