Tijdelijke verhuur eigen woning

Verhuurt u tijdelijk uw eigen woning? Bijvoorbeeld tijdens een kort verblijf in het buitenland of tijdens vakanties? Ondanks de tijdelijke verhuur blijft het toch uw eigen woning. Dit houdt in dat ook voor de periode van tijdelijke verhuur u de volgende punten aangeeft:

–          Eigenwoningforfait

–          Aftrekbare (hypotheek)rente en financieringskosten

–          Eventuele betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming

U geeft daarnaast 70% procent van de ontvangen huur over de verhuurperiode aan als ‘Inkomsten uit tijdelijke verhuur’.

De ontvangen huur is de berekende huurprijs min de gemaakte kosten. U mag in de huurprijs een vergoeding rekenen voor de kosten die samenhangen met het tijdelijk verhuren van uw woning, zoals gas en elektra, verleende service (bijv. schoonmaken en wassen) en advertenties. Afschrijvingskosten, vaste lasten en onderhoudskosten mag u niet aftrekken van de ontvangen huur.

Wilt u meer informatie klik hier om ons een vraag te stellen. Om direct en vrijblijvend uw woning te huur aan te bieden klik hier.