, , Posted by on

Topinkomens blijven voorlopig even hoog

De Wet normering topinkomens wordt voorlopig uitgesteld. Bestuurders van woningbouwcorporaties, zorginstellingen en universiteiten krijgen pas in 2016 te maken met een verdere beperking van hun vaste salaris.

Het was de bedoeling dat de wet al op 1 januari 2015 in zou gaan, maar volgens een aantal ministers was dit te kort dag. Eerder dit jaar pleitte de voorzitter van de koepel van woningcorporaties Aedes, Marc Calon, voor een een evaluatie van de huidige wet, voordat de nieuwe zou worden ingevoerd. De komende maanden kijken de ministers hoe de verdere verlaging van salarissen kan worden ingevoerd per 1 januari 2016.