Woordenlijst

Eigenwoningforfait: Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning die uw hoofdverblijf was. Klik hier om te berekenen van de eigenwoningforfait van uw hoofdverblijf is.

WOZ-waarde: WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken, deze waarde wordt door uw gemeente vastgesteld. De WOZ-waarde vindt u op de WOZ-beschikking die u jaarlijks van uw gemeente krijgt. Als eventuele bijgebouwen (bijvoorbeeld een garage) apart vermeld staan op de WOZ-beschikking of als u een aparte beschikking voor deze bijgebouwen heeft gekregen dient u alle WOZ-waardes op te tellen (mits deze bijgebouwen bij de woning horen).

Wilt u meer informatie klik hier om ons een vraag te stellen. Om direct en vrijblijvend uw woning te huur aan te bieden klik hier.